ADLER CONSULTING - BADANIA ŚRODOWISKAGospodarka azbestem

Firma Adler Consulting posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu inwentaryzacji azbestu w gminach, zarówno wiejskich, jak i miejskich. Zajmujemy się kompleksową realizacją zadań związanych z gospodarką azbestem w gminach - od pozyskania dotacji na inwentaryzację azbestu do uczestniczenia osobiście na posiedzeniach komisji i rady gminy.

Wykonujemy inwentaryzacje azbestu w gminach oraz miastach, a każde zadanie dostosowujemy do specyfiki danego miejsca oraz wymagań zamawiającego.

Nasze usługi możemy wykonywać w dowolnej gminie lub mieście na terenie kraju. Obsługujemy zarówno Jednostki Samorządu Terytorialnego, jak i podmioty gospodarcze. Ponadto pomagamy Klientom w otrzymaniu dofinansowania na inwentaryzację azbestu oraz w późniejszym czasie dofinansowania dotyczącego pozyskania środków na unieszkodliwienie azbestu.

Na wykonaną przez nas prace przyznajemy także
12-miesięczną gwarancję.

 

Audyt azbestowy

Przeprowadzamy audyty azbestowe w firmach – dotyczy to zarówno budynków zajmowanych przez firmy, jak również maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy produkcji. Poszukujemy, identyfikujemy, określamy zagrożenia wynikające z użytkowania tychże wyrobów.

Nasze działania skupiają się także na przeprowadzaniu szczegółowych badań środowiskowych związanych z obecnością azbestu (m.in. badań zawartości respirabiilnych włókien azbestu w powietrzu oraz badań materiałowych na obecność azbestu).  

Usługi związane z ochroną środowiska

Nasza firma zajmuje się zadaniami związanymi z szeroko pojętą ochroną środowiska, zarówno działań dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, jak i przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.

Sporządzamy programy ochrony środowiska, plany gospodarki niskoemisyjnej, karty informacyjne przedsięwzięć, opracowujemy raporty oddziaływania na środowisko oraz prowadzimy badania środowiskowe.


Szkolenia dla firm

Prowadzimy szkolenia dla firm z zakresu pierwszej pomocy oraz szkolenia BHP i ochrony środowiska.

W naszej ofercie znajduje się szkolenie BHP dla osób zajmujących się zawodowo unieszkodliwianiem azbestu - uprawnienia do usuwania azbestu.

Oferujemy ponadto szkolenia biznesowe (negocjacje, HR, marketing), których treści dostosujemy do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Kursy prowadzimy na terenie Łodzi oraz po indywidualnym ustaleniu w siedzibie zamawiającego.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej zakładki szkolenia – znajdą tam Państwo aktualną ofertę oraz formularz kontaktowy. Zapraszamy osoby zainteresowane, w tym firmy z Łodzi! 

 

ZAUFALI NAM


OPINIE O NAS