UPRAWNIENIA DO USUWANIA

AZBESTU

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu, oraz osób kierujących takimi pracownikami i pracodawców

Kurs prowadzony na terenie Łodzi oraz po indywidualnym ustaleniu
w siedzibie Zamawiającego.

Koszt szkolenia: 300 zł (cena dotyczy Łodzi i okolic)

W przypadku większej grupy zgłaszanych osób prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnej oferty.

Koszty szkolenia w siedzibie Zamawiającego ustalany indywidualnie.

PRACA Z AZBESTEM

Szkolenie jest przeprowadzane z uwzględnieniem programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów .

Program szkolenia:
  1. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem.
  2. Zastosowanie azbestu.
  3. Identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest, metody identyfikacji.
  4. Przypadki w jakich należy zabezpieczyć wyroby z zawartością azbestu oraz przypadki, w których konieczne jest usuwanie takich wyrobów; ocena stanu technicznego wyrobów i innych materiałów z zawartością azbestu.
  5. Zagrożenia dla zdrowia związanie z pracami wykonywanymi w styczności z materiałami zawierającymi azbest i działania profilaktyczne.
  6. Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu.
  7. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest, w tym podczas zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest.
  8. Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane z pracą w kontakcie z azbestem.