Szanowni Państwo...

W związku z realizacją na terenie Państwa Gminy inwentaryzacji wyrobów/odpadów azbestowych znajdujących się na posesjach poniżej przedstawiamy formularz zgłoszeniowy umożliwiający dokonanie zgłoszenia ilości wyrobów azbestowych zlokalizowanych na Państwa posesjach

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczny kontakt z Naszą Firmą zgodnie z terminem podanym na ulotce. 


PROSIMY O POTRAKTOWANIE POWYŻSZEJ SPRAWY JAKO PILNEJ I BARDZO WAŻNEJ GDYŻ
BRAK UJĘCIA WYROBÓW/ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W INWENTARYZACJI SPOWODUJE BRAK MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA EWENTUALNEJ DOTACJI NA UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW

Zgłoś azbest