Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pomiechówek w 2018 r.

Władze Samorządowe Gminy Pomiechówek podjęły działania mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego przed tzw. „niską emisją”, czyli emitowaniem gazów i pyłów ze starych, nieekologicznych i nieekonomicznych pieców węglowych centralnego ogrzewania zainstalowanych w budynkach mieszkalnych.

Gmina Pomiechówek przystąpiła do opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji”, który pozwoli na pozyskanie środków na realizację działań z zakresu ochrony powietrza w Gminie.

Gmina planuje uruchomić program polegający m.in. na wymianie starych kotłów węglowych na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności,
bądź inne źródło ogrzewania. Warunkiem wdrożenia programu jest odpowiednie zainteresowanie mieszkańców, dlatego ważne jest wypełnienie przez Państwa poniższej ankiety, która ma charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy zobowiązania z Państwa strony.


Każdy zainteresowany właściciel budynku mieszkalnego, może zgłosić się do Urzędu Gminy Pomiechówek pokój 13 w dniach

22 października 2018 - 30 października 2018 r.

gdzie uzyska wszystkie informacje na ten temat „Programu…”.


Wypełniony druk ankiety należy dostarczyć do urzędu gminy, sołtysa swojej wsi,
bądź wypełnić w formie elektronicznej do dnia 31.10.2018 r.

Ankieta PONE Pomiechówek on-line

Ankieta PONE Pomiechówek doc

Ankieta PONE Pomiechówek pdf